Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 10 uczniów kl. I-III

Prowadzone są raz w tygodniu po dwie godziny dla każdej grupy, przez panią mgr Malinę Chwałę. Uczestniczy w nich 11 uczniów z klas I-III mających trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności matematycznych, z samodzielnym odrabianiem prac domowych. Uczniowie na bieżąco wyrównują braki w wiedzy matematycznej zdobytej podczas zajęć lekcyjnych.
W klasie I utrwalono zapis liczb w zakresie 10, porządkowanie liczb, układanie działań do ilustracji, przeliczanie, uzupełnianie grafów oraz rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
Uczniowie z klasy II wyrównywali braki w obrębie zapisywania i odczytywania liczb w zakresie 20 a następni e do 30, utrwalano umiejętność korzystania z kalendarza - zapis znaków rzymskich w zakresie 12. Ucznio wie utrwalali umiejętność układania reści zadań do podanych działań oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 "z i bez" przekroczenia progu dziesiątkowego.
Uczniowie z klasy III powtarzali, zapisywanie i odczytywanie liczb w zakresie do 100, utrwalali dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, poznawali sposoby dodawania i odejmowania ułatwiające wykonywanie działań. Powtarzali i utrwalali znajomość tabliczki mnożenia oraz wykorzystywali ją podczas rozwiązywania zadań tekstowych.
W ramach zajęć wyrównawczych uczniowie klas I-III pogłębiają swoją wiedzę, rozwijają zdolność samodzielnego uczenia się. Każdą pracę uczniów kontroluje nauczyciel prowadzący.
Zajęcia prowadzone są tradycyjnie, jak również poprzez odpowiednio dobierane gry, np. chińczyk, układanki "logico" - zabawy sprawiające uczniom przyjemność, aby zmobilizować je do pracy. Realizacja zajęć poprzez gry i zabawy świadczy o tym, że matematyka nie musi być trudna ani nudna.
Uczniowie za dobrze wykonane zadanie nagradzani są pochwałą słowną lub inną nagrodą w postaci np. gumy do żucia lub cukierka.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Lubią pracować nad układankami, krzyżówkami, rebusami matematycznymi. Ulubioną zabawą jest zabawa w "sklep", podczas k tórej ćwiczą praktyczne codzienne czynności płacenia i przeliczania monet i banknotów.W dniu 29.04.2011 r., w trakcie zajęć wyrównawczych w klasie I pt. "Układanki matematyczne Logicko i Domino", uczniowie rozwiązywali zadania kształtujące spostrzegawczość, polegające na dobieraniu odpowiednich kształtów i działań do ilustracji. Wykonywali również obliczenia w zakresie liczby 20 podczas gry w domino oraz gry w chińczyka, posługując się podczas rzutów 3 kostkami. Dzięki zastosowaniu ciekawych pomocy, zajęcia dla uczniów były interesujące i ciekawe, a poprzez zabawę uczniowie szybciej wykonywali obliczenia.

W dniu 30.03.2011 r. w klasie II odbyły się zajęcia z wykorzystaniem programu matematycznego "Stare zamczysko". Zadanie polegało na odnalezieniu drogi do zamczyska, wykonując po drodze działania matematyczne w zakresie liczby 50. Praca w programie multimedialnym kształciła wśród uczniów: spostrzegawczość, koncentrację, logiczne myślenie, umiejętność porządkowania liczb. Dzieci bardzo chętnie pracowały z programem, którego dużą zaletą okazała się możliwość wielokrotnych powtórzeń, aż do uzyskania prawidłowego rozwiązania problemu. Praca w programie multimedialnym sprawiła, że uczniowie zaangażowali się w zajęcia, a wykonywanie obliczeń okazało się dla nich przyjemnością.

W dniu 7.04.2011 r. w klasie III odbył się tzw. "Spocony sprawdzian", w trakcie którego uczniowie mieli za zadanie wykonywać obliczenia na kartkach, które były przyklejone w rożnych miejscach na ścianach korytarza. Każdy z uczniów miał inny kolor pisaka i wykonywał działania poruszając się szybko do kolejnych kartek. Po wykonaniu wszystkich obliczeń na kartkach zliczane były prawidłowe rozwiązania każdego ucznia i rozdzielane były nagrody w postaci cukierków. Sprawdzian okazał się wspaniałą zabawą ruchową, połączoną z utrwalaniem umiejętności wykonywania działań mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ